Welcome to


   
 


Search          
Home         

Blacklisted!

Back to search results

Person: Mr. B.T. BeuvingOf: Rechtbank Amsterdam

Een riool lekt dusdanig dat alle afvoer van 7 appartementen direct mijn souterrain instroomde. De VvE schrijft op 5 augustus dat ze heeft waargenomen er water in het souterrain staat, maar stelt later dat ze pas pas in september op de hoogte is gesteld van de lekkage.
De VvE weigert de lekkage te verhelpen. Pas na een jaar herstelt de VvE de lekkende riolering. Omdat de VvE de verzekering in eerste instantie weigert op de hoogte te stellen, komt ze met behulp van een schade-expert met de verzekering een jaar later overeen dat de schade 28000 Euro was als die zou worden hersteld en 21000 als die niet zou worden hersteld, in beide gevallen was dit de schade meteen nadat de lekkage zich voordeed, aldus de schade in augustus. De schade veroorzaakt door het feit dat de VvE in november in het volgende jaar (een jaar en drie maanden later) pas de lekkage verhelpt en de ruimte dus 15 maanden onder 90 centimeter pompwater staat is natuurlijk veel groter dan de 20 a 30 centimeter die de VvE in haar brief van 5 augustus geeft geconstateerd.
Noch de VvE noch ikzelf heeft de schade hersteld, aldus zou mij 21000 Euro toe dienen te komen, maar de VvE heeft ongeveer 4600 aan mij uitbetaald. De VvE heeft ook een hoop sloopwerk verricht aan beschadigde maar niet onherstelbare muren.
Dat de VvE de verzekeringsuitkering heeft besteed aan het herstellen van de oorzaak, een riool dat was doorgeroest en geen deel uitmaakte van de door de VvE begrootte schade, maakt voor rechter bij de Amsterdamse rechtbank Mr. B.T. Beuving niet uit. Dat de VvE willens en wetens de schade heeft vergroot door de toestand anderhalf jaar lang te laten doorsudderen ondanks mijn protest maakt Beuving niet uit. Dat de VvE het mij onmogelijk maakte zelf de lekkage te verhelpen om verdere schade te voorkomen maakt Beuving niet uit. Dat de VvE met opzet de schade voor mij zoveel mogelijk heef vergroot, dat de VvE van mij eiste de ruimte te slopen en dit sloopwerk zelf heeft uitgevoerd met het geld dat de verzekering beschikbaar stelde voor herstel maakt Beuving niet uit. Dat de VvE mij verder met andere rechtszaken aanviel om te voorkomen dat ik veel eerder een schadevergoeding zou eisen maakt Beuving niet uit. Dat in een eerdere rechtszaak alleen is gesproken over schade direct nadat de lekkage zich voordeed, aldus in augustus en niet de schade van het 15 maanden lang laten volstaan van mijn souterrain met poep en het slopen van andere delen in mijn souterrain maakt Beuving niet uit. Dat van het door de verzekering daadwerkelijk aan de VvE overgedragen bedrag van 16000 de VvE slechts 2500 heeft uitgegeven aan hetgeen als schade was aangemerkt en de rest heeft aangewend om mijn ruimte meer schade toe te brengen (tot er nog 4600 over was) maakt Beuving niet niet uit.
Dat de VvE zich liederlijk heeft gedragen is niet iets wat op zich leidt tot schadevergoeding, maar als dit liederlijke gedrag uitmondt in 80.000 Euro extra schade lijkt het dat de rechter daar iets mee moet doen.
Zo niet Beuving. Hij heeft de roeping van zijn vak volkomen vergeten, dat is namelijk het enigszins instant houden van rechtvaardigheid. Te veel bezig met carrière? Te druk?
Of wellicht het Nederlands fascistische trekje waarin het individu q.q. het onderspit dient te delven tegen de gemeenschap. Waarbij rechters zo ver gaan het door de VvE zelf geproduceerde jaarverslag naast zich neer te leggen als dit tegen de VvE werkt. En met belangenverenigingen en advocaten die veel meer geld kunnen halen bij VvE’s dan bij individuele eigenaren. En die belangenverenigingen trekken dan bij de overheid aan de bel omdat de VvE’s niet genoeg machtsmiddelen zouden hebben.

A.P. Bleeksma

Location: Amsterdam, Category: rechters
Posted: 2019-02-05By: annepals


REACTIONS
Add your reaction

   


Read & Rate


- - - Privacy Policy - - - Terms of Use - - -